Πανηγύρι στο Κάτω Κλείσμα την Κυριακή στις 15 Αυγούστου 2012.
Σας περιμένουμε να γλεντήσετε όλοι μαζί μας με παραδοσιακή νησιώτικη μουσική και τραγούδια.

How to Register

Click on the below link to register by going to our website. Just enter your detail and pay the registration fees.

Register Now