Νεανική σκηνή. / 1η συνάντηση – ροκ.

Kiss the Frog
Δ. Καρακώττας, Ά. Ξανθός, Μ. Δελασούδας, Φ. Δαβερώνης

ContomanicA
Α. Δεσύπρης, Β. Χριστίδης, Ν. Δελλατόλας, Λ. Αρμάος

Πα.Με.Για.Φρα.Πε.
Π. Κουσουνάδης, Γ. Αμοιραλής, Φ. Δαβερώνης, Γ. Βελούδιος Είσοδος ελεύθερη

Είσοδος ελεύθερη