Πήγαινε στο Μουσείο Κώστα Τσόκλη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Το Μουσείο Κώστα Τσόκλη παράλληλα με επιλογή έργων από τη μόνιμη συλλογή του, το 2012, παρουσιάζει τα ιστορικά έργα από την ενότητα “Αντικείμενα – καταστάσεις” 1966-1975 καθώς και το ηχητικό έργο “Ο ήχος των βημάτων μου”, από τη performanceRead more

 
0 review Add to Favorites